BRANCHES BINNEN DE INTERNETSECTOR

Internetbeleggen maakt gebruik van de volgende branches binnen de Internetsector:

Internet Portals

Internet Content & Communities

Internet Winkels & Markten

Internet Software & Services

Internet Advertentie & Marketing

Internet Providers

Internet Beveiliging & Betaling

Internet Bankiers

Internet Apparatuur & Netwerken

Internet Investeerders

Een branche geeft een subsector weer binnen de Internetsector. Wij brengen alle door ons beschreven beursgenoteerde Internetbedrijven onder bij één bepaalde branche. De (economische) ontwikkelingen van een branche zijn meestal van toepassing op alle bedrijven binnen die branche. De definitie van een branche is subjectief en is volledig door Internetbeleggen bepaald.

Hieronder volgt het overzicht van alle door Internetbeleggen gehanteerde branches met een korte beschrijving (c.q. definitie) van de branche. Termen binnen aanhalingstekens kunnen in de lijst Internet termen worden opgezocht. Klik op de branchenaam zelf om de bedrijven binnen de branche te kunnen zien. U kunt ook rechtstreeks naar het overzicht van de bedrijven via Internetbedrijven.

OVERZICHT INTERNET BRANCHES

INTERNET PORTALS

BRANCHEPROFIEL

De Internet 'portals' vormen een branche op zichzelf. Portals kunnen dienen als startpagina op het Internet, als vast punt om telkens naar terug te keren of als persoonlijke informatiepagina. De meeste portals zijn begonnen als zoekmachine ('search engine') maar hebben bieden tegenwoordig veel meer diensten aan zoals gratis E-mail, allerlei informatiediensten ('content') zoals nieuws, het weer of financiele informatie, ruimte en hulpmiddelen om een eigen Webpagina te bouwen en mogelijkheden om met anderen over het Web te communiceren ('chat').

BELEGGINGSMOTIEF

De portals trekken op dit moment het meeste Internetverkeer naar zich toe en bieden de meeste functionaliteit aan de gebruikers. De portals krijgen inkomsten uit advertenties die op de pagina's van de portal geplaatst zijn. Zij trekken immers het meeste publiek ('traffic') en zijn voor adverteerders veruit het interessantst. Om maar zoveel mogelijk Internetverkeer te behouden voegen zij steeds nieuwe diensten toe. Uiteindelijk hopen portals een deel van de inkomsten uit Electronische Commercie ('E-Commerce') naar zich toe te trekken. Daartoe moeten zij mogelijkheden bieden om via de pagina's van de portal producten of diensten te kopen. De marktwaarde van een portal wordt voornamelijk afgemeten aan het aantal bezoekers dat de portal trekt ('reach') en aan de inkomsten die de portal weet te halen uit de diverse bronnen.

INTERNET CONTENT & COMMUNITIES

BRANCHEPROFIEL

Internet 'content' leveranciers leggen zich toe op het leveren van allerlei vormen van informatie of ander gepubliceerd materiaal, al of niet op een doelgroep afgestemd. De aard van de content varieert van serieuze vakinhoudelijke informatie tot materiaal dat dient tot vermaak en entertainment. Het kan gaan om actuele informatie zoals nieuws of sport, om archieven en naslagwerken of beide. 'Communities' zijn Internetsites waar mensen een eigen homepage kunnen opzetten. Bij elkaar vormen deze pagina's een Internet community. Een community levert door gebruikers zelf samengestelde content. Momenteel is het vooral statische informatie (in tekstvorm) die wordt aangeboden maar met het verbeteren van de techniek zal het in de toekomst vooral dynamische content (beeld en geluid, 'streaming media') zijn die wordt aangeboden.

BELEGGINGSMOTIEF

De inkomsten van content- en communitybedrijven bestaan uit advertentie-inkomsten en abonnementen op informatiediensten. Het leveren van content is een kernactiviteit van alle mediabedrijven en uitgeverijen. Deze hebben er dan ook baat bij om de diverse doelgroepen ook via het Internet te kunnen bedienen. Hiertoe hebben zij aparte Internetbedrijven opgericht of zijn aandeelhouder van Internet contentleveranciers. Zodra de technische mogelijkheden voor dynamiche content (beeld en geluid) toenemen kunnen de beleggingsmogelijkheden zeer interessant worden. Communities vormen voor consumenten een eigen thuis op het Internet. De opkomst van E-commerce binnen communities maakt het voor de belegger steeds interessanter.

INTERNET WINKELS & MARKTEN

BRANCHEPROFIEL

Reeds vanaf het bestaan van het Internet is het mogelijk om diensten en producten via het Internet te kopen. Inmiddels is E-commerce niet meer weg te denken. Momenteel zijn het vooral (massa)gebruiksgoederen en -diensten die aan consumenten worden aangeboden. De belangrijkste zijn computers, boeken en CD's, reizen en geschenken ('gifts'). De E-commerce tussen bedrijven onderling is in een veel verder stadium en omvat een breder scala aan diensten en producten. Ook de handel tussen consumenten onderling heeft inmiddels een grote vlucht genomen.

BELEGGINGSMOTIEF

Het grootste obstakel voor massale E-commerce vormt de mogelijkheid tot betalen via het Internet. De credit card is momenteel de meest gebruikte methode maar het vertrouwen van de consument is nog laag ten aanzien van betaling en soms ook levering. Het meeste economische voordeel (winst) kunnen die bedrijven behalen die de producten of diensten ook over het Internet kunnen leveren. Op deze manier onderscheiden bedrijven zich van 'gewone' bedrijven omdat zij kunnen besparen op voorraden, winkelpanden, personeel en distributiekanalen.

INTERNET SOFTWARE & SERVICES

BRANCHEPROFIEL

Het Internet kan alleen gebruikt worden met de juiste software. De bekendste toepassing is de 'browser' die nodig is om de pagina's op het Web te kunnen inlezen. Daarnaast is er software voor het opzetten van Internetpagina's, Internetwinkels en andere interactieve toepassingen. Het Internet kent ook zijn eigen programmeertalen zoals 'Java' of 'XML'. Overige toepassingen bestaan uit software die de het gerbuik van het Internet ondersteunen en verbeteren zoals 'search-engine' technologie of 'caching' technologie. Bedrijven die services verlenen m.b.t. het Internet vallen ook onder deze branche.

BELEGGINGSMOTIEF

Microsoft heeft aangetoond dat software uiterst aantrekkelijk kan zijn vanuit beleggingsoogpunt. Immers nadat er eenmalig ontwikkelingskoaten gemaakt zijn is het een kwestie van kopiëren en verspreiden zonder veel extra kosten te hoeven maken. Het is dan wel zaak dat de software unieke eigenschappen heeft die niet snel door een andere softwarefabrikant gekopieerd kunnen worden.

INTERNET ADVERTENTIE & MARKETING

BRANCHEPROFIEL

Met de opkomst van 'E-commerce' heeft de marketing- en reclameindustrie met het Internet een nieuw distributiekanaal gevonden om de boodschap aan de doelgroep over te brengen. Met het Internet is voor het eerst op redelijk makkelijk wijze één-op-één marketing mogelijk. De consument heeft ook meer mogelijkheden om in contact te treden met bedrijven. Er zijn een aantal Internetbedrijven die zich volledig toeleggen op Internetmarketing.

BELEGGINGSMOTIEF

Advertentie-inkomsten vormen nu nog een van de grootste inkomstenbronnen voor Internetbedrijven. Het Internet is immers ook een interactief marketinginstrument. Het is wel zaak om de juiste doelgroep te vinden en te benaderen. Bedrijven die zich hierin specialiseren gaan een grote toekomst tegemoet. Het zijn vooral de 'portals' die veel advertentiegelden naar zich toe trekken. Voor de belegger is het van belang te weten dat het een steeds groter percentage van de advertentiebudgetten van grote bedrijven naar het Internet gaat.

INTERNET PROVIDERS

BRANCHEPROFIEL

Toegang krijgen tot het Internet is niet vanzelfsprekend. Speciale 'Internet Service Providers' kunnen ervoor zorgen dat men thuis toegang tot het Internet krijgt, meestal via een PC over een telefoonlijn. Providers hebben een opening naar het Internet die men ter beschikking kan stellen aan consumenten. Naast de telefoonlijn komt ook de kabel sterk opzetten als medium om verbinding te krijgen.

BELEGGINGSMOTIEF

Internetgebruikers betalen maandelijks een vast bedrag om toegang tot het Web te krijgen. Het aantal gebruikers groeit nog altijd vrij hard en dat zorgt voor een regelmatige inkomstenstroom. Interessant is dat toegangsverschaffers ('providers') zelf ook steeds meer content leveren en andere online diensten. America Online is de bekendste leverancier van Internettoegang maar functioneert inmiddels zelf ook als portal. Als men inlogt op het Internet komt men eerst op de pagina van de provider. Als deze de gebruiker op de eigen pagina's weet te houden kan men uiteindelijk daar ook weer inkomsten aan onttrekken, bijvoorbeeld advertentie-inkomsten.

INTERNET BEVEILIGING & BETALING

BRANCHEPROFIEL

Beveiliging met betrekking tot het Internet komt op meerdere niveau's ter sprake. Sommige pagina's op het Internet zijn alleen bedoeld voor speciale groepen, bijvoorbeeld als leveranciers informatie aan bepaalde klanten ter beschikking willen stellen ('Intranet' en 'Extranet'). Alleen die klanten mogen dan toegang krijgen door bijvoorbeeld een password of een 'smartcard' of door gebruik te maken van 'encryptie'. Beveiliging komt ook kijken bij het bestrijden van computervirussen, die serieuze schade kunnen aanrichten. Ook wordt er hard gewerkt aan het veiliger maken van betalingen over het Internet, onder andere door het ontwikkelen van Internetgeld. Als dit lukt is de weg naar massale E-commerce vrijgemaakt.

BELEGGINGSMOTIEF

Goede beveiligingsoplossingen bestaan uit een combinatie van beveiligingsmaatregelen en -middelen die alleen geleverd worden door specialistische bedrijven. Bedrijven die gebaat zijn bij veilige informatie-overdracht (en dat zijn niet alleen de banken) zullen bereid zijn premies te betalen voor goede beveiliging. Aangezien de huidige beveiligingstechnologie nog niet uitontwikkeld is en de vraag in verband met de toenemende E-commerce toeneemt mag er een aanzienlijke groei verwacht worden op dit gebied.

INTERNET BANKIERS

BRANCHEPROFIEL

Banken over de hele wereld zijn al vrij vroeg begonnen met het thuisbankieren. Inmiddels biedt nagenoeg elke bank ook via het Internet bankdiensten aan. De meest ontwikkelde is het online beleggen. Er zijn talloze bedrijven bij wie tegen sterk gereduceerde commissies effecten kunnen worden aan- of verkocht. Deze bedrijven besparen weer op de hoge kosten van personeel en gebouwen, maar ook vaak op de kosten van het maken van research rapporten over aandelen. Mede dankzij deze online bankiers is het aandeel van de handel door particulieren op de effectenbeurzen sterk toegenomen.

BELEGGINGSMOTIEF

Het aantrekkelijke van deze Internetbedrijven is dat de services over het Internet zelf geleverd worden, wat de kosten enorm drukt. De toenemende belangstelling voor beleggen zorgt ook voor extra groei. Verder functioneren deze bedrijven deels als 'echte' bank omdat zij op de balans het ingelegde vermogen van beleggers kunnen zetten.

INTERNET APPARATUUR & NETWERKEN

BRANCHEPROFIEL

Het Internet is opgebouwd uit computernetwerken en -apparatuur die op zichzelf ook een snelle ontwikkeling meemaken. Deze hardware moet steeds worden verbeterd en vervangen om het toenemende verkeer te kunnen afhandelen en om snellere verbindingen te kunnen realiseren. De 'Networked Economy' is pas mogelijk als de hardware voldoende capaciteit biedt. De hardware zelf wordt intelligenter: bepaalde functionaliteiten die normaal door software wordt geboden verplaatst zich naar de hardware (bijvoorbeeld beveiligingsalgoritmen). Netwerkapparatuur bevat aan de andere kant steeds meer software om het Internetverkeer goed te kunnen besturen.

BELEGGINGSMOTIEF

Internet zonder hardware is ondenkbaar. Voor de belegger is die hardware interessant die bedrijfsspecifieke (liefst gepatenteerde) technologie bevat die niet makkelijk te kopiëren is. Met de opkomst van hardware met ingebouwde intelligentie (bijvoorbeeld door software) is de kans op 'prijzenoorlogen' kleiner geworden waardoor de winsten beter gewaarborgd kunnen worden.

INTERNET INVESTEERDERS

BRANCHEPROFIEL

Veel Internetbedrijven zijn klein en hebben nog geen beursnotering. Zij worden vaak gefinancierd door 'venture capital' bedrijven ofwel participatiemaatschappijen. Deze vragen vaak hoge minimale investeringbedragen aan beleggers. Gelukkig zijn er enkele participatiemaatschappijen met een beursnotering.

BELEGGINGSMOTIEF

Een participatiemaatschappij met een beursnotering geeft de particuliere belegger de kans te beleggen in opkomende Internetbedrijven zonder de hoge minimale investeringskosten te hoeven betalen.