Lijst met veel gebruikte Internet termen:

Ga terug naar de hoofdpagina

Veel Internet- en computertechnische termen worden ook uitgelegd op de volgende Engelse site: www.whatis.com (er wordt een nieuw venster geopend)

Term Volledig Omschrijving
Ad clicks klik's op banners Het aantal keer dat een Internetter op en banner klikt.
Ad click rate   Ook wel 'click through' genoemd. Geeft het percentage van de ad views aan die resulteren in een ad click
Ad views / Impressions   Het aantal keer dat een banner wordt gedownload, d.w.z. het aantal Internetters die een bepaalde banner op een website zien. Dit getal kan echter worden verstoord indien dezelfde banner op meerdere pagina's binnen de website voorkomt, ten gevolge van caching door de browser. De geregistreerde ad views zullen dan minder zijn dan in werkelijkheid.
ARPANET   Voorloper van het huidide Internet. Opgezet door het Amerikaanse ministerie van defensie. Voor verkorte historie van internet: klik hier.
ATM Asynchronous Transfer Mode Technologie om netwerkverkeer in goede banen te leiden met hoge snelheid en in grote hoeveelheden. ATM wordt gebruikt in de backbone van grote netwerken zoals Internet. Een aantal Amerikaanse bedrijven heeft zich gespecialiseerd in ATM-technologie.
Backbone   De kern van ieder netwerk, ook van het Internet, waar alle data overheen gaat. Dit gaat vaak in grote hoeveelheden en met hoge snelheid.
Bandbreedte   Maatstaf voor de hoeveelheid data die over een netwerkverbinding kan. Vertaalt zich in de snelheid van die verbinding. De meeteenheid voor bandbreedte is bits-per seconde (8 bits is 1 byte). Een pagina vol met louter tekst is ongeveer 16 kilobits. Een gemiddeld thuismodem kan circa 15.000 bits per second verwerken. Om vloeiend bewegende videobeelden op volledige schermgrootte te kunnen maken is een bandbreedte van 10.000.000 bits per seconde vereist!
Banner   Een reclame-uiting op een webpagina waarop geklikt kan worden. Vaak nogal schreeuwerig met felle kleuren en onvoorstelbare aanbiedingen. Klikken op de banner leidt vaak tot teleurstellingen. De sites waarop de banners staan ontvangen advertentie-inkomsten.
Browser   Software benodigd om Webpagina's te kunnen inlezen. De bekendste browsers zijn die van Netscape ('Navigator') en Microsoft ('Explorer'). De browsers zijn gratis verkrijgbaar en moeten worden geïnstalleerd op de PC van de gebruiker.
Caching   Cache in microprocessors is de naam van geheugen dat gebruikt wordt om veelgebruikte instructies in te bewaren. Cache geheugen is sneller (en duurder). Caching op Internet duidt op het sneller kunnen laden van veelgebruikte Internetpagina's door de gebruiker door deze dichter bij de eindgebruiker op te slaan. Inktomi is hier specialist in.
Channel NL=kanaal Samengevoegde content onder één noemer. Voorbeelden hiervan vindt men bij de portals die het zoeken naar b.v. sportnieuws makkelijker maken door alle sport in een channel onder te brengen
Chat   Chat of chatten betekent via het Internet 'kletsen' met een andere gebruiker. Dit gebeurd meestal via een chatbox maar kan ook via ICQ.
Community   Bundeling van door gebruikers gemaakte homepages die samen een gemeenschap op het Internet vormen.
Content   Content (letterlijk: 'inhoud') slaat op de (gebundelde) informatie die webpagina's bieden. Afhankelijk van de doelgroep kan content dienen om te informeren, om te entertainen of om te verkopen. In het laatste geval betaald de gebruiker voor de content, net als bij een tijdschriftabonnement. Content wordt meestal in tekstvorm geproduceerd, maar beeld en geluid zijn sterk in opkomst. Voorbeelden van content: het nieuws, het weer, de archieven van de Volkskrant, een speelfilm, online muziek etcetera.
CPM Cost per thousend impressions De kosten van een advertentie op een website gerekende per 1000 views. Een website die bijv. $15.000 vraagt voor een banner en 600.000 views kent heeft een CPM van $25
Datamining   Het interpreteren van klantgegevens die in databases zijn verzameld om de marketing daarop af te stemmen
Datawarehousing   Het verzamelen van grote hoeveelheden data over klanten en/of producten in databases. Met die data kan het klantgedrag worden bestudeerd (datamining)
Destination Site   Nieuw begrip in de internetwereld. Hier worden websites mee bedoeld waar mensen heen surfen. Dit zijn bijv. websites met veel en verschillende informatie. Het GoNetwork is bijv een Destinationsite, vaak zie je samenwerking tussen portals en mediagiganten om een destinationsite te maken.
Domeinnaam   Dit is de naam waaronder een website op internet te vinden is. Vaak wordt een webadres ook wel URL (uniform resourse locator) genoemd. Domeinnamen kunnen op verschillende extensies eindigen, bijv. .nl, .com, .org etc. Dit zegt niets over de plek waar de webpagina staat. Internet kent immers geen grenzen. Het meest gebruikte topleveldomein is .com De keuze van een domeinnaam is voor internetbedrijven zeer belangrijk, i.v.m. de zoekmethode van zoekmachines. Deze zoeken bijv. de zoekterm eerst in de domeinnaam en veelal beginnen ze met zoeken in .com namen. Bedrijven die van advertenties afhankelijk zijn veranderen hun TLD (extensie) dan ook vaak naar .com
DSL Digital Subscriber Line Technolgie om via gewone koperen telefoonkabels Internet met zeer hoge snelheid aan te bieden, tot theoretisch 8,4 Mbps download. Bekendste variant van DSL is ADSL (Asymmetric digital subscriber line)
E-commerce Electronic commerce Slaat op alle handel in producten en services die over het Internet plaatsvindt. Momenteel is het vooral de betaling en het vertrouwen van de consument die massale E-commerce nog in de weg staat.
Encryptie   Encryptie is technologie om informatie te versleutelen of coderen. Alleen de ontvanger van de versleutelde informatie kan deze met de juiste sleutel weer decoderen. In 1999 zal er waarschijnlijk een nieuwe standaard komen (AES: advanced encryption standaard). Het bedrijf dat de volgende standaard maakt mag rekenen op flinke licentie-inkomsten Wij volgen de AES-encryptiekandidaten op de voet.
ESD Electronic software download Steeds vaker vindt de verkoop van software plaats op het Internet d.m.v. downloaden na creditcardbetaling dan via winkels of CD-ROM. Dit biedt vele voordelen. Een kanaal in de distributieketen wordt overgeslagen en men kan sneller de laaste versie aan vele gebruikers ter beschikking stellen. Een aantal Amerikaanse bedrijven verkoopt hun software uitsluitend via ESD.
Extranet Extra='buiten' Een bedrijf kan webpagina's openstellen voor groepen buiten dat bedrijf, zoals leveranciers of klanten, maar niet aan iedereen. Toegang tot deze pagina's krijgt men meestal via het invoeren van een password.
Firewall NL='vuurmuur' Een firewall zorgt ervoor dat bepaalde informatie niet wordt doorgelaten (zowel ingaande als uitgaande) en probeert ongeautorisseerde toegang tot bepaalde computersystemen tegen te houden. Er zijn softwarematige en hardwarematige oplossingen.
Gift   'Gift' (Engels voor 'geschenk') wordt gebruikt voor een scala aan artikelen, die men online kan kopen. Het gebruik van 'gift' is ontstaan na het verschijnen van een rapport waarin beweerd werd dat bijna alle online aankopen voor eigen gebruik bestemd waren en niet voor anderen.
Hit NL='treffer' Elke keer dat een webserver een bestand naar een browser bij iemand thuis stuurt. Dit wordt in het logboek van de server als hit genoteerd. Hits worden gegenereerd door elk element van de pagina, elk plaatje op de webpagina geeft dus een afzonderlijke hit. Een pagina met twee plaatjes genereert dus drie hits, twee voor de plaatjes en één voor de pagina zelf.
Hosting   Webpagina's zijn computerdocumenten die ergens op hardware moeten worden opgeslagen voor gebruik. Er zijn speciale bedrijven die schijfruimte aanbieden waar Webpagina's kunnen worden opgeslagen. Voor deze services wordt betaald.
HTML HyperText Markup Language Een programmeertaal om webpagina's mee te schrijven. Op dit moment de meest gebruikte, maar wel wat verouderd. In opkomst is Dynamic HTML, XML, Perl en Java.
ICQ   ICQ: 'I seek you', ik zoek je. Een programma dat gebruikers installeren op de eigen computers en dat via het Internet kijkt of er nog anderen 'online' zijn. Die anderen moeten dan wel eerst hun ICQ persoonlijke nummer hebben doorgegeven. Als iemand online is kan daar via ICQ mee worden gechat. ICQ is een Israëlische uitvinding maar is tegenwoordig eigendom van America Online.
ILEC Incumbant Local Exchange Carrier Een ILEC is een locale telefoonmaatschappij die voor de telecommunicatiewet van 1996 opereerde. Via deze wetgeving is de marktwerking in de sector sterk verbeterd, met name op gebied van interlocale gespreken.
Intranet Intra='binnen' Een bedrijf kan gebruik maken van Internettechnologie om intern iedereen met elkaar te verbinden. Deze bedrijfspagina's zijn afgeschermd voor gebruikers zonder geldige toegang.
ISP Internet Service Provider Bedrijf dat de toegang tot het Internet levert voor consumenten en bedrijven. Om toegang te verkrijgen belt men in bij de provider.
Java   Door SUN Microsystems ontwikkelde programmeertaal die speciaal is afgestemd op computernetwerken.
LAN Local Area Network Een LAN is een computernetwerk dat vaak binnen bedrijven gebruikt wordt. Zo'n netwerk bestaat uit een server met daaraan gekoppeld meerderel PC's (dit kan oplopen tot enkele duizenden). Een netwerk van kabels verbind alle PC's met de server en via de server met elkaar. Omdat er veel data over dergelijke netwerken gaat worden er speciale apparaten ingezet om dit dataverkeer te beheren en te sturen, bijvoorbeeld routers en switches.
Networked Economy   Een term die wel eens valt als het er over gaat dat uiteindelijk iedereen met iedereen door netwerken met elkaar verbonden is en dat de economie daar op draait. Wij hebben het er liever niet over.
Pageviews   Het aantal keren dat mensen op een bepaalde Webpagina klikken tijdens het surfen. Het aantal pageviews wordt gebruikt om de populariteit van sites in te schatten
Portal   Grote sites die de websurfer kan gebruiken als vast punt op het Internet. Vaak ook de pagina die mensen instellen als startpagina van hun browser. Portals leveren zelf veel (algemene) content om de gebruiker zolang mogelijk op de eigen pagina's te houden. Denk aan het weer, financiële info, nieuws etcetera. Het trekken en vasthouden van traffic op de portal is van groot belang, met name voor het aantrekken van adverteerders. Veel portals zijn voor een groot deel afhankelijk van advertentie-inkomsten uit zogenaamde banners. Om maar genoeg traffic te trekken voegen de portals steeds meer mogelijkheden toe aan hun sites, zoals gratis E-mail en homepages, chatboxen en nog meer. Bij veel portals is het mogelijk om een eigen persoonlijke startpagina te maken die alleen die content weergeeft die de gebruiker van belang vindt (b.v. MyYahoo). De laatste trend is het shoppen op de portals. Enorme online winkels zijn inmiddels door sommige portals geopend. Kijk voor meer info en namen bij de branche 'Internet portals'.
Portalwar   Vanwege de felle strijd om traffic proberen de portals zich te onderscheiden door steeds nieuwe services aan te bieden op de eigen site. De andere portals voegen vaak binnen een week ook dezelfde services toe om bij te blijven.
POTS Plain Old Telephone Service POTS is de vakterm voor de traditionele wijze waarmee u thuis bent aangesloten op de telefooncentrale van uw district. De lijnen tussen telefooncentrale en thuisgebruikers zijn zgn. koperen "twisted pair" draden. De techniek is goed geschikt om akoestische signalen in elektrische analoge signalen om te zetten. Een telefoonlijn is dus eigenlijk ongeschikt om mee te internetten. Een computer werkt immers met digitale signalen (eenen en nullen), een modem zet de analoge signalen om in digitale signalen en zodoende kan men toch Internetten op beperkte snelheid (max 56Kbps). Een alternatieve techniek is DSL.
Query NL=vraag Een query is een gestructureerde 'vraag' die als zoekopdracht aan een database kan worden meegegeven.
Reach   Het percentage van alle webgebruikers ('traffic') in een bepaalde periode dat minstens één maal een site bezoekt.
Search engine NL=zoekmachine Met een search engine kan men door het opgeven van woorden of beschrijvingen geschikte webpagina's vinden. Search engines zijn databases waarin alle relevante woorden van liefst zoveel mogelijk bestaande webpagina's staan met links daarnaar toe. Veel portals zijn begonnen als search engine, maar wij zijn van mening dat een aantal deze fase zijn ontgroeid. Zie ook de nuttige links voor een overzicht van veelgebruikte search engines.
Server server Een computer die programma's en andere diensten aanlevert in een computernetwerk voor zgn. client programs. Bijv. een file server maakt bestanden beschikbaar voor gebruikers, een webserver, stuurt de bestanden waaruit een internetpagina is opgebouwd naar de browser bij iemand thuis. Servers zijn gewoon computers, maar hebben vaak meerdere snelle processoren, veel intern geheugen en zeer snelle harde schijven.
SET Secure Electronic Transaction Men is al jaren bezig een standaard te vinden voor veilig betalen over het Internet (SET). Ondanks alle verhalen is er nog steeds geen algemeen geaccepteerde standaard. De doorbraak van veilig betalen, zal de doorbraak betekenen van e-commerce. Veel zal ondermeer afhangen van de introductie van de nieuwe versie van het IP-protocol.
Smart card   Een smart card is elk pasje waar data op geschreven en van gelezen kan worden. Deze cards worden gebruikt om geld mee op te laden (b.v. de 'chipper' of 'chipknip') of om ergens toegang te kunnen krijgen. Het gebruik van smart cards heeft nog geen hoge vlucht genomen ook omdat er onenigheid blijft bestaan over standaards.
Streaming media   Data die in aangesloten volgorde gepresenteerd moet worden. Het gaat met name om beeld en geluid. Het huidige TCP/IP protocol is niet erg geschikt voor streaming media. Een opvolger van dit protocol (versie 6) zal onderscheid maken tussen streaming en niet-streaming data en de beveiliging van het dataverkeer verbeteren. Tot die tijd zijn er verschillende bedrijven die programma's leveren om toch met redelijke kwaliteit streaming media te kunnen leveren (b.v. RealNetworks en Macromedia).
Switch   Een switch is een (complex) apparaat om dataverkeer in goede banen te leiden. Op het Internet loopt dataverkeer via IP pakketjes met eigen adressen. Een switch leest als het ware deze adressen en stuurt (switcht) de pakketjes de goede kant op over een netwerk.Een switch bevat ook software om dit te kunnen doen.
T1   Een hogesnelheid (1,54 megabit per seconde) netwerk verbinding
T3   Een hogesnelheid (45 megabit per seconde) netwerk verbinding
TCP/IP   Het 'protocol' waarop Internet gebaseerd is. Kort uitgelegd: alle data die over het Internet gaat is in pakketjes opgedeeld. Deze pakketjes hebben een afzender en een adres. Bij aankomst worden alle pakketjes weer aan elkaar geplakt waardoor de oorspronkelijke data weer terug is verkregen.
Tool NL:'Gereedschap' Een tool is een programma dat gebruikt wordt om iets tot stand te brengen. Zo zijn er tools om virussen op te sporen, om Webpagina's te maken etc. Veel tools zijn gratis beschikbaar en kunnen worden gedownload via het Web. Bekende tools zijn de RealPlayer van RealNetworks en de Acrobat reader van Adobe.
Traffic NL: 'verkeer' Traffic is het totaal aantal online gebruikers. De traffic op een site zegt op zichzelf vrij weinig. Belangrijker is om te weten wie er surft zodat de marketing beter op de eindgebruiker afgestemd kan worden. Een overzicht van webtraffic is te vinden op http://www.iw.com
Vector Graphics   Bepaalde methode om plaatjes digitaal in vast te leggen. Vector graphics zijn minder groot en er zijn meer dynamische mogelijkheden dan de gebruikelijke ('bitmap')plaatjes. Veel bewegende plaatjes op het Internet zijn gemaakt in dit formaat. Het Amerikaanse bedrijf Macromedia is specialist in Vector Graphicsproducten.
Visits bezoekers Een opeenvolging van paginaopvragingen door een bezoeker op een bepaalde homepage gemakt. Indien een bezoeker een langere periode geen pagina meer bezoekt (time-out periode) dan wordt de volgende pagina-opvraginging als nieuw beschouwt. Veela wordt een time-out van 30 minuten genomen.
VPN Virtual Private Network VPN's zijn het erg in trek, omdat ze bedrijven en Internet Service Providers veel geld kunnen besparen. In plaats van eigen (dedicated) huurlijnen te hebben die een groot deel van de tijd niet of onvolledig worden, maakt men gebruik van 'virtuele' IP-lijnen en het internet. In Nederland maken al verschillende providers hiervan gebruik, ze hebben dan bijv. een landelijk inbelnummer, maar ook voor grote multinationale bedrijven is het zeer interessant, de networked economy zal met bedrijfs-VPN's een belangrijke impuls krijgen. De VPN-business zal naar verwachting enorm groeien.
WebTV   WebTV is eigenlijk een productnaam, (zoals bijv. Maggi) bedacht door Microsoft. Met behulp van een zgn. set-top box, wordt het mogelijk Internet via de televisie de huiskamer binnen te halen. De doelstelling is hiermee een breed publiek vertrouwd te maken met Internet. Nadeel is de realtief slechte kwaliteit van de televisiebeeldbuis in vergelijking met de computermonitor en de set-topbox ontbeert een floppydrive, opslagmogelijkheden en soms printpoort. Doorbraak moet komen van kabelexploitanten. In de VS zijn de resultaten teleurstellend met 'slechts' zo'n half miljoen gebruikers.
XML eXtended Markup Language Een verbeterde versie van HTML die echter nog niet uitontwikkeld is. Het grote verschil met HTML is dat XML meta-gegevens over het document zelf bevat. In een XML document staat bijvoorbeeld een index van afbeeldingen zodat het zoeken veel gemakkelijker wordt. XML zal naar verwachting HTML gaan verdringen als meest gebruikte Internet programmeertaal, maar Java maakt ook een goede kans.
     

 

Indien u van mening bent dat een bepaalde term aan deze woordenlijst moet worden toegevoegd kunt u een e-mail sturen naar: redactie@internetbeleggen.com